กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝกม.ร.13 โทร 042-222932,042-930232 ต่อ 27081
e-mail : rinf13@yahoo.com