สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

ผลฟุตบอล

 
"การป้องกันประเทศ และพิทักษ์ราชบัลลังก์ จะต้องชนะหรือตายเท่านั้น จะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาด"
 
 
- เมื่อ 4 เม.ย.57 ร.13 และหน่วยรอง กระทำพิธีลงนามถวายพระพร และ ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ สนง.เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลิ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี <<<ภาพกิจกรรม>>>
เมื่อ 12 มี.ค.57 ร.๑๓ และ หน่วยรอง ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมชุมชมสัมพันธ์รอบวัง ณ พระตำหนักหนองประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด. <<<ภาพกิจกรรม>>>
เมื่อ 12 ก.พ. 57 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.13 และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เดินทางไป   เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์บุตรฯ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล นขต.ร.13 <<<ภาพกิจกรรม>>>
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.57 ผบ.ร.13 เป็นประธาน มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จว.อ.ด. <<<ภาพกิจกรรม>>>
18 ม.ค.57 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล บริเวณ ลานพิธีหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จว.อ.ด.  <<<ภาพกิจกรรม>>>
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57 ผบ.ร.13 เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นางถนอม ศรีอินทร์ ราษฎร บ.โนนภู่ทอง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จว.อ.ด. <<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 57 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.13 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับคู่สมรส และบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลของ นขต.ร.13<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57 ผบ.ร.13 เป็นประธาน มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จว.อ.ด. <<<ภาพกิจกรรม>>>
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.57 ร.13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 บริเวณลานหน้า บก.ร.13 <<<ภาพกิจกรรม>>>
 
   ผบ.ทบ. ให้ทหารตั้งใจทำงาน พัฒนาองค์กร พร้อมสร้างความรักความสามัคคี
   รายชื่อหน่วยที่จัดตั้งค่ายฝึกโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ.(แบบใหม่) หรือ  คลิ๊กที่นี่
   ประกาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการลาดตระเวนแสดงกำลังทางบก แผนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   งานวิจัยศูนย์เด็กเล็ก ทภ.2
   กิจกรรม ภารกิจ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2
   Download logo ทภ.2(สีทอง)
   โครงการฟื้นฟูขุดลอกคลอง ลำราง พื้นที่ประสบภัย
   Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ ทภ.2
   ร่างประกาศ TOR กองทัพภาคที่ 2
   คำสั่งปรับย้าย ทบ.(สัญญาบัตร)
   คำสั่งปรับย้าย ทบ.(ประทวน)
   หมายเลขโทรศัพท์ ทบ,ทภ.2  
   ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ทภ.2 (ภายใน จังหวัดนคราชสีมา) 
   ระบบ mis กำหนดการใช้ห้องประชุม บก.ทภ.2  
     National Single Window คืออะไร
     พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     ความรู้เรื่องกฎหมายทหาร
    กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
     พระราชอำนาจ
     ห้องสมุดออนไลน์
    แผนแม่บท
    เครือข่ายกองทัพบก
 

 

 

 

 

กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝกม.ร.13 โทร 042-222932,042-930232 ต่อ 27081
e-mail : e.reg13@hotmail.com