สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 
เมื่อ 7 ส.ค.57  ร.13 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.57 <<<ภาพกิจกรรม>>>
   
เมื่อ 25 ก.ค.57 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.13 และคณะแม่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สมาคมแม่บ้าน ทบ. ของหน่วยในพื้นที่ จว.อ.ด.<<<ภาพกิจกรรม>>>
   
เมื่อ 24 ก.ค.57 ร.13 กระทำพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร <<<ภาพกิจกรรม>>>
   
เมื่อ 4 ก.ค.57 ร.13 กระทำพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี <<<ภาพกิจกรรม>>>
   
เมื่อ 12 ก.พ. 57 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.13 และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เดินทางไป   เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์บุตรฯ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล นขต.ร.13 <<<ภาพกิจกรรม>>>
   
   ผบ.ทบ. ให้ทหารตั้งใจทำงาน พัฒนาองค์กร พร้อมสร้างความรักความสามัคคี
   รายชื่อหน่วยที่จัดตั้งค่ายฝึกโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ.(แบบใหม่) หรือ  คลิ๊กที่นี่
   ประกาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการลาดตระเวนแสดงกำลังทางบก แผนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   งานวิจัยศูนย์เด็กเล็ก ทภ.2
   กิจกรรม ภารกิจ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2
   Download logo ทภ.2(สีทอง)
   โครงการฟื้นฟูขุดลอกคลอง ลำราง พื้นที่ประสบภัย
   Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ ทภ.2
   คำสั่งปรับย้าย ทบ.(สัญญาบัตร)
   คำสั่งปรับย้าย ทบ.(ประทวน)
   หมายเลขโทรศัพท์ ทบ,ทภ.2  
   ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ทภ.2 (ภายใน จังหวัดนคราชสีมา) 
   ระบบ mis กำหนดการใช้ห้องประชุม บก.ทภ.2  
   National Single Window คืออะไร
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   ความรู้เรื่องกฎหมายทหาร
   กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
   พระราชอำนาจ
   ห้องสมุดออนไลน์
  เครือข่ายกองทัพบก
 
 

กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝกม.ร.13 โทร 042-222932,042-930232 ต่อ 27081
e-mail : e.reg13@hotmail.com